หน้าแรก
รับฝากดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
จัดส่ง
พนักงานเฝ้าไข้
จัดส่ง
พี่เลี้ยงเด็ก
จัดส่ง
แม่บ้าน-แม่ครัว
อัตราค่าบริการ
ติดต่อเรา
ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

รับฝากดูแล ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย
 
 
            ศูนย์พยาบาลบ้านกัลยา เนอร์สซิ่งโฮมคือ สถานดูแลผู้สูงอายุ - ผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานที่พักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแล สุขภาพของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอย่างถูกต้องได้มาตราฐาน รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ บริหารงานและดูแลโดย พยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้การดูแลตลอด 24 ชม. รวมทั้งการไป - กลับ โดยมีรถ รับ - ส่ง ฟรี

ผู้ป่วยที่รับดูแล
- ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล
- ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ / อัมพาต
- ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
- ผู้ป่วยความจำเสื่อม - หลงลืม
- ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
- ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

" บริการด้วยใจ ดูแลดุจญาติผู้ใหญ่ ยึดมั่นในคุณธรรม "

ติดต่อเรา

โทร : 089-9996267
Line ID : anion072

address: 88/ ม.ไทยสมบูรณ์3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
    

                                 

                                 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.