หน้าแรก
รับฝากดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
จัดส่ง
พนักงานเฝ้าไข้
จัดส่ง
พี่เลี้ยงเด็ก
จัดส่ง
แม่บ้าน-แม่ครัว
อัตราค่าบริการ
ติดต่อเรา
จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก

จัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก
 
        ศูนย์พยาบาลบ้านกัลยาเนอร์สซิ่งโฮม เรายินดีให้บริการ จัดส่งพนักงานดูแลเด็กเล็กและเด็กโต ทั้งอยู่แบบประจำและไป-กลับ โดยพนักงานพี่เลี้ยงเด็กทุกคน ผ่านการอบรมหลักสูตร ในการปฏิบัติงาน มีใจรักในสายงาน ด้านการบริบาล เป็นพี่เลี้ยงเด็กเล็กและเด็กโต มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากศูนย์ของเรา พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ พนักงานเป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45ปี มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กอย่างน้อย 1-10ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป
- ดูแล อาหาร นม อาหารเสริม ตามอายุและพัฒนาการของเด็ก
- ดูแลเรื่องความสะอาดของร่างกาย เด็ก อาทิเช่น การอาบน้ำ แต่งตัว เป็นต้น
- ดูแลเรื่องความสะอาด อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก เช่น ขวดนม ของเล่น เป็นต้น
- ดูแลความสะอาดพื้นที่พัก และ พื้นที่เล่นสำหรับเด็ก
- ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับเด็ก เช่น เช็ดตัวลดไข้ ทำแผลเล็กน้อย
- ดูแลเรื่องพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย
- อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก ตามความเหมาะสม
ติดต่อเรา
โทร : 089-9996267
Line ID : anion072
address: 88/ ม.ไทยสมบูรณ์3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
                    
                    © copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.